Årgang 42, nr. 1. 2014

I dette nummer:

ERIK AXEL: Introduktion

OLE DREIER: Intervention, evidensbaseret forskning og dagligliv.

SIDSEL BJØRNHOLK: En kritisk psykologisk undersøgelse af OCD-gruppebehandling.

HELLE PLAUBORG: Ansatser til en agential realistisk tænkning om læring.

DITTE DARKÓ: Feminine Figurationer.

Resumeer på engelsk.

Køb dette nummer