Årgang 48, nr. 1. 2020

I dette nummer:

ROSKILDE REDAKTIONEN: Redaktionens forord

PETER BUSCH-JENSEN: Kritik - en udfordrende nødvendighed

SEBASTIAN TOBIAS-RENSTRØM: De forførte som oprørere - Hvordan man motiverer oprøret

SAMTALE MELLEM MADS BANK, DORTHE STAUNÆS OG SVERRE RAFFNSØE: Affirmativ kritik: Håb og begejstring, uhygge og vrede

THOMAS SZULEVICZ, IRAM KHAWAJA OG DORTE KOUSHOLT: Replik til 'Affirmativ kritik: Håb og begejstring, uhygge og vrede'

SVERRE RAFFNSØE, DORTHE STAUNÆS OG MADS BANK: Hvad er affirmativ kritik? En respons på responsen

SEBASTIAN TOBIAS-RENSTRØM OG SIMO KØPPE: Resistenspunktet

Køb dette nummer