Årgang 45, nr. 1. 2017

I dette nummer:

Ditte Høgsgaard: Spændingsfyldt top-down og bottom-up orienteret styring af tværsektorielle samarbejdsprocesser i det danske sundhedsvæsen

Christina Haandbæk Schmidt: Originale pædagoger - daginstitutionspædagogers faglighed(er) i lyset af en insisterende læringsdagsorden

Stine Kaplan Jørgensen: Mobning og interventioner - positioneringsteoretiske analyser af gruppesamtaler med børn

Kurt Bendix-Olsen: Med handicap i vuggestuen. Inklusionsarrangementer belyst som betingelser for rådighedsudvikling og inklusion

Bo Elling og Helle Nedergaard Nielsen: Miljøvurdering som accept- og legalitetsplanlægning - borgerdeltagelsens instrumentalisering

Køb dette nummer