Årgang 46, nr. 2. 2018

I dette nummer:

Noomi Matthiesen, Anja Hvidtfeldt Stanek & Thomas Szulevicz: Forældreskab, opdragelse og den samfundsmæssige udviklingsstøtte til børn og unge

Pernille Juhl: Forældreskab og familieliv – analyseret i en velfærdsstatslig kontekst

Henriette Bonde Persson, Julie Daugård & Paula Cavada-Hrepich: Ansvar angående småbørns læring i mødet mellem hjem og daginstitution

Noomi Matthiesen: Opdragelse: Mellem Autonomi og Autoritet

Trine Østerbye Clausen , Anna Sejer Nielsen, Ida Schwart z & Karen Stougaard: Børn og unge i udsatte positioner – relationers betydning i et børneliv i vanskeligheder

Sussanne Hangård Vendelbo: Tidligere anbragte unges daglige livsførelse og deltagelse i fællesskaber

Leo Komischke-Konnerup: Gentagelsens Pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov – Et forsvar

Køb dette nummer