Årgang 47, nr. 2. 2019

I dette nummer:

Redaktionens forord

GERD CHRISTENSEN: Besiddet, strukturel eller post-strukturel? Magtbegrebet til diskussion

MARTIN HOFFMANN: Anbragte børn i socialpædagogiske lænker bag tremmer - deres livsførelse og konflikter med de professionelle

SOFIE SAUZET: Fleksible skoleskemaers fleksibiliseringer

CECILIE BILDSTEDFELT: Overhaling i pencil skirt - En undersøgelse af køn og akademiske tilblivelsesprocesser på et såkaldt kvindedomineret studie

ANNE HOVGAARD JØRGENSEN: Tilblivelser af skolefædre - En etnografisk undersøgelse af migrantfædres erfaringer med og navigation af skole-hjem-samarbejde

Køb dette nummer