Årgang 46, nr. 1. 2018

I dette nummer:

IRAM KHAWAJA, DORTE KOUSHOLT OG CHARLOTTE MATHIASSEN: Insisterende nytænkning af inklusion, fællesskab og følelser?

DORTHE STAUNÆS: Misundelse, skam og uskyld. Postpsykologiske tanker om subjektivering, selvledelse og nye motivationsteknologier

CHRISTINA HOLM POULSEN: Inklusion – muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem børns perspektiver på deres skoleliv

LINE LERCHE MØRCK: Mo(ve)ments Beyond Marginalization

DITTE K. SHAPIRO: Familieliv i komplekse forløb fra krig til eksil – brud, kollektiv håndtering og afmægtiggørende processer

Køb dette nummer