Årgang 43, nr. 2. 2015

I dette nummer:

THOMAS SZULEVICZ OG CHARLOTTE WEGENER: Temanummer om overvågning og monitorering

CLAUS MUNCH DREJER: Overvågningsregimer i skolen

SIMON LAUMANN JØRGENSEN: Demokrati og rationalitet i skolen. Kritisk lys på folkeskolens dominante styringsparadigme

CASPER FEILBERG: Selvrefleksion som uddannelsesgreb - en kritisk diskussion

CHARLOTTE WEGENER: Er Danmark innovativ - nok?

Køb dette nummer