Årgang 43, nr. 1. 2015

I dette nummer:

DORTE KOUSHOLT: Familieliv - idealer, bekymringer, indsatser

MARIA APPEL NISSEN: Den produktive kvinde. Kroppen, kærligheden og økonomien

IDA STORM OG DITTE-MARIE FROM: Forestillinger om lykke - mødres fortællinger om efterfødselsreaktioner

IDA SCHWARTZ, ANNE BON HANSEN OG GITTE STOKHOLM: Tværprofessionelt samarbejde om børneliv i vanskeligheder

PERNILLE jUHL: På sporet af det gode børneliv - voksnes bekymring og børns perspektiver på problemer i hverdagslivet

TINE JENSEN: Sandheden er ikke derude! En diffraktiv læsning af Barad og Latour gennem hinanden og psykologien

Køb dette nummer