Om Nordiske Udkast

Nordiske Udkast er et tidsskrift for kritisk socialvidenskab, der udgiver originale artikler på skandinaviske sprog. Navnet er en opfordring til, at forfattere bidrager med produktive udkast, tanker og problemstillinger, der kan skubbe til aktuelle kritiske debatter i teori og praksis. Det kritiske kan både vedrøre kritik af vidensformer og teoretiske retninger og kritisk refleksion af metoder og metodologiske udfordringer. De forskellige kritiske dimensioner kan altså både berøre forskning, men også række udover forskning.

Nordiske Udkast udgiver artikler der afspejler mangfoldigheden i dansk human- og samfundsvidenskabelig forskning og bygger bro mellem forskellige teoritraditioner og genstandsfelter, mellem lokale miljøer og forskning og praksis. Nordiske Udkast bidrager med empiriske analyser, teoretiske diskussioner og metodologiske refleksioner og optegner centrale udviklinger og tendenser.

Nordiske Udkast ønsker at bidrage til aktiviteter i forskellige forskningsmiljøer ved bl.a. at støtte at studerende kan bidrage med artikler, at bringe ph.d. forsvar i artikelform, samt at give mulighed for, at forskere og praktikere kan reflektere og teoretisere over deres arbejde.

Nordiske Udkast er et peer reviewed tidsskrift og er på den bibliometriske forskningsindikatorliste.

Redaktion

Nordiske Udkast er organiseret omkring 4 lokalredaktioner på tværs af universiteter i Danmark:

RUC
Erik Axel (Hovedredaktør) eaxel@ruc.dk
Charlotte Højholt charh@ruc.dk
Sofie Pedersen sofieped@ruc.dk

DPU (AU)
Dorte Kousholt dkou@edu.au.dk
Iram Khawaja  irkh@edu.au.dk
Kirsten Elisa Petersen kepe@edu.au.dk

KU/SDU
Torben Bechmann Jensen torben.bechmann@psy.ku.dk
Anja Hvidtfeldt Stanek ahstanek@health.sdu.dk

AAU
Thomas Szulevicz thoszu@hum.aau.dk
Noomi Christine Linde Matthiesen noomi@hum.aau.dk