Årgang 48, nr. 2. 2020

I dette nummer:

Ester Holte Kofod & Alfred Bordado Sköld (red.): Sorgens kultur, del 1 : Historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver

Michael Hviid Jacobsen & Anders Petersen: Dødskultur og sorgkultur

Peter Clement Lund: Sorgens singularitet – og dens banalitet

Ane Petrea Ørnstrand: Når kroppen har mistet

Beret Bråten: «Nå er han borte»

Køb dette nummer