Årgang 41, nr. 2. 2013

I dette nummer:

ERIK AXEL OG CHARLOTTE HØJHOLT: Introduktion

OLE DREIER: Personen og hendes daglige livsførelse

ALEXANDRA HOLMBOE OG HENRIK RISDORF: Introduktion til Erich Wulffs fænomenologiske og kritisk-psykologiske analyse af det skizofrene vanvid

ERICH WULFF: Om konstitutionen af den skizofrene uforståelighed

REGI THEODOR ENERSTVEDT: Massemorderen som kom inn fra ingenting

ANNE-MERETE KISSOW: Krop og handicap – deltagelse i sociale fællesskaber

MAJA RØN LARSEN: Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder

Køb dette nummer