Årgang 42, nr. 2. 2014

I dette nummer:

ANJA HVIDTFELDT STANEK & TORBEN BECHMANN JENSEN: Introduktion

SETH CHAIKLIN & ANNE SIEVERT: Praksisudviklende forskning - eksemplificeret i forhold til undervisning i sygeplejerskeuddannelsen

ANJA MARSCHALL: Kan børn deles? At skabe og forstå forbindelser, når hverdagslivet leves på tværs af to hjem

KASPER ANDREAS KRISTENSEN: Betydningen af social- og sundhedsarbejde for hjemløse, der lever på gaden

LOUISE LUND LIEBMANN: Magtparadokser og dikotomier i Connect. En styringspraktisk analyse af en majoritetsdansk indsats mod æresrelateret vold

Resumeer på engelsk.

Køb dette nummer