Årgang 49, nr. 2 2021

I dette nummer:

Alfred Bordado Sköld & Ester Holte Kofod (red.): Sorgens kultur, del 2: Diskursive og behandlingsmæssige perspektiver

Lars Petter Sødal Bergsmark: Hvorfor er sorg aktuell som diagnose? Fra spørsmål om legitimiteten av sorgpatologisering til kritikk av diagnosens samfunnsfunksjon

Dorthe Refslund Christensen: At stille sig åbent an: sorg som livs- og identitetspraksis

Cecilie Marie Schmidt Thøgersen & Chalotte Glintborg: Miskendt sorg hos partnere til personer med en erhvervet hjerneskade

Bolette Daniels Beck, Charlotte Lindvang & Julie Kolbe Krøier: “Svanen fra Tuonela” – musik og indre billeddannelse som sorgpraksis

Anna Therese Overvad Sørensen: Selvhjælpsgruppens mange facetter : Et indblik i en selvhjælpsgruppes funktioner på godt og ondt

Køb dette nummer